Cortines Tradicionals

La diversitat de teixits existents al costat de la gran varietat de tipus de confecció que hi ha ens ofereix un extens ventall de possibilitats i estils dins de la cortina tradicional.
La confecció de la cortina tradicional es fa amb tota mena de cintes: frunzidora, taula, cinta armadora, ona perfecta i cortines amb preselles, etc.
El sistema d´obertura pot ser manual o amb corda, recollir-la d´una banda o de l’altra i fins i tot fer-les amb obertura central.