Menu

COM MESURAR

titulo1-01

Cas 1: Hi ha suficient espai lliure a banda i banda de la finestra

Quan a banda i banda de la finestra hi ha espai lliure, ens trobem davant el cas més senzill i desitjable de tots. Simplement, hem de mesurar l’amplada del marc de la finestra i afegir 10 cm a cada costat, perquè el estor cobreixi bé la finestra, aconseguint així la instal·lació que ofereix millor estètica.

1-01

Per tant, per a aquest cas: Ample total en cm = X + 20 cm

Cas 2: A un costat de la finestra, hi ha espai lliure; a l'altra banda no

Quan la finestra té espai lliure per una banda, però no per l’altre, mesurem l’amplada del marc de la finestra i li afegim 5 cm pel costat que tinguem espai, com es mostra en la següent il·lustració

2-02

Per tant, per a aquest cas: Ample total en cm = X + 5 cm

Cas 3: La finestra està encaixada entre parets

En cas que la nostra finestra estigui encaixada entre parets per ambdós costats i, per tant, no tingui espai lliure ni a un costat ni a un altre, mesurarem l’ample del marc de la finestra i descomptarem 1 cm en total, 0.5 cm per cada costat per a evitar que la cortina sigui més gran que l’espai disponible i no càpiga en el buit disponible.

3-03

Per tant, per a aquest cas: Ample total en cm = X – 1 cm

Com mesurar l’ample quan la finestra té un calaix de persiana:

En calcular l’ample del estor, cal mesurar sempre l’espai que es vol cobrir i sumar després els cm necessaris a banda i banda, per aconseguir la instal.lació que ofereix una millor estètica.

Per això, si la finestra té un calaix per a persiana que sobresurt més enllà del marc de la pròpia finestra, cal tenir-ho en compte i prendre com ample X el del calaix de persiana, que és l’element que més sobresurt. Desprès, sumar els cm necessaris a banda i banda, en funció del cas en què ens trobem, segons els descrits anteriorment.

08

Observació important sobre l’ample del estor:

L’ample que ens faciliti serà l’amplada total del estor, d’exterior a exterior de suport. La mesura de l’ample del teixit serà 5 cm menys, ja que els mecanismes del estor ocupen 2.5 cm a cada costat. Si us plau, comproveu que l’ample de suport a suport és apte per col·locar-se en l’espai disponible i que l’ample del teixit cobreix totes les zones que vostè desitja.

4-07

titulo2-01

Cas 1: Instal·lació a paret

Per instal·lar el nostre estor amb ancoratge a la paret, hem de mesurar l’alt del marc de la finestra i després afegir 10 cm, tant per dalt com per baix.

5-08

Per tant, Alt total en cm = I + 20

Cas 2: Instal·lació a sostre

Quan calgui salvar obstacles que sobresurtin molt de la paret, com calaixos de persianes, radiadors, etc., la instal·lació del estor al sostre és una solució molt apropiada. Per calcular l’alt del estor que necessitem en aquest cas, mesurem des del sostre fins a la part inferior del marc de la finestra, i després li afegim 10 cm per baix.

6-06

Per tant, Alt total en cm = I +10

Observació important sobre l’alt del estor. Quan en el recorregut del estor s’interposen obstacles que sobresurten de la paret més de 7 cm: tiradors de finestres, radiadors, calaixos de persianes, etc., cal sortejar.

Tenim dues opcions

  1. a) Instal·lar el estor al sostre.
  2. b) Afegir al seu demanat una esquadra que separi el estor de la paret més de 7 cm. Tenim diverses d’aquestes esquadres disponibles, segons les seves necessitats. Simplement escolliu la que necessita al realitzar la seva comanda.

7-05